This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Augmentaties 

“Meer dan menselijk” is in de toekomst geen droom meer maar realiteit. Het vervangen van een verloren ledemaat of zelfs het bewust ‘upgraden’ van een lichaamsdeel door een verbeterde versie behoort tot de mogelijkheden op Eos. Deze mogelijkheden zijn onder te verdelen in protheses, bionics of symbionts.

NB: Startende personages mogen geen bionics of symbionts, behalve bij uitzondering van de SL met goede onderbouwing.

>> Protheses

Protheses vervangen een ledemaat of lichaamsfunctie. Universeel beschikbare medische technologie stelt een behandelend arts in staat vrijwel direct een 3d-print prothese aan te meten zodra een verwonding is behandeld. Er is wel een operatie nodig om de prothese te installeren.

  • Regels: 

Protheses herstellen volledige functionaliteit, werken op bio-elektriciteit, zijn erg goedkoop en kosten geen noemenswaardig onderhoud. Er zijn geen niveaus in Conditie nodig voor een prothese en ze zijn compatibel met alle vormen van Bionics en Symbionts.

  • Uitspelen:

Je personage kan in de loop van het spel zwaar gewond raken, en protheses zorgen er dan voor dat je er relatief snel weer boven op bent. Je kan hier mee spelen als je het leuk vind en eventueel de optie aangrijpen om te upgraden naar een Bionic. Protheses komen in vele soorten en maten: van snel gefabriceerde skelet-achtige die functioneel zijn maar niet heel mooi, tot synth-skin varianten die niet van echt zijn te onderscheiden. Hoe die van jou er uit ziet mag je zelf bepalen in overleg met je IC arts en binnen wat er leuk te physreppen is.

>> Bionics

Bionics zijn geavanceerde implantaten die de vermogens van de ontvanger sterk kunnen verbeteren - ze kunnen dezelfde functie als protheses vervullen maar hoeven niet noodzakelijk een bestaande lichaamsfunctie te vervangen om effect te hebben - het menselijk lichaam heeft immers ruimte zat voor wat extra ‘hardware’. De micro-technologie voor Bionics is echter zeer specialistisch en wordt alleen vervaardigd op de kernwerelden - hierdoor moeten de onderdelen van Bionics worden geïmporteerd  met budgetsonuren, ter plaatse worden in elkaar gezet en afgesteld door een ingenieur en als laatste worden geïmplanteerd door middel van een operatie. Hier voor heb je minimaal niveau 2 nodig van Conditie. Zie Bionics onder ‘budgetgoederen’ voor meer informatie. Bionics kunnen op geen enkele manier worden gecombineerd met Symbionts of Telepsychica behalve op uitzondering van de spelleiding.

  • Regels: 

Een Bionic simuleert een vaardigheid van niveau 1-5 (zie Boek 1 - Basisregels) behalve Telepsychica. Dit vertegenwoordigt een apparaat, engram of procedure in de Bionic die alleen die vaardigheid nabootst, niet het niveau van de vaardigheid. Hierdoor is een Bionic die Geneeskunde 4 simuleert bijvoorbeeld minder handig dan Geneeskunde 2. Ook heeft Bionic geen extra effect als je de vaardigheid al hebt - Bionics zijn vooral ontworpen als een ‘quick fix’ om vermogens te krijgen de gebruiker nog niet heeft, en hoe hoger het niveau dat wordt gesimuleerd hoe hoger de kosten van de Bionic. Bionics die de Conditie-vaardigheid simuleren geven nooit extra tolerantie voor meer Bionics. Bionics vallen onder je standaard bevoorrading, maar kosten een Energy cell per dag om operationeel te blijven - besteed je deze niet dan functioneert de Bionic als een normale prothese indien het een ledemaat of orgaan betreft.

  • Uitspelen:

Naast het uitspelen van de aankoop, het afstellen en het implanteren zouden we het fijn vinden als dat Bionics zijn gephysrepped op een manier die representatief is voor de vaardigheid die ze simuleren. Dit hoeft niet iets heel groots te zijn - goede voorbeelden zijn een Bionic ‘Gewondenhulp 3 - Medical Motivation’ met een auto-injector en een Bionic ‘Informatica 3 - Script Kiddie’ met schermpje dat de hackertyper app draait. We stimuleren graag je creativiteit!

>> Symbionts

Symbionts zijn levende wezens die zich binden aan een gastlichaam en mystieke gaven verlenen. Voor alle facties behalve de Ekanesh zijn Symbionts onvoorstelbaar geavanceerde bio-technologie, aan wiens flexibiliteit Bionics (nog) niet kunnen tippen. Voor de Ekanesh echter vertegenwoordigen Symbionts een gave van Mair, een stap op het pad naar het worden van een van haar meest toegewijde dienaren. Symbionts zijn alleen beschikbaar voor de Ekanesh, en kunnen deze naar Eos halen door middel van budgetsonuren - dit vertegenwoordigt het aanwenden van de juiste invloed zodat de Priesters op Dzar deze zegening toewijzen. Het implanteren van een Symbiont is een vorm van religieuze ceremonie waarbij Symbiont en gastlichaam met elkaar kennismaken en zich aan elkaar binden. Door de zegening van Mair kunnen Ekanesh altijd minimaal een Symbiont in zich dragen. Voor meer Symbionts zijn niveaus in Conditie nodig - ze vervangen daarmee Bionics. Symbionts kunnen dan ook op geen enkele manier worden gecombineerd met Bionics behalve op uitzondering van de spelleiding.

  • Regels: 

Symbionts kunnen de 1-5 vaardigheden van Telepsychica en Wilskracht simuleren - hierbij kunnen ze ook putten uit de variant vaardigheden van Telepsychica die je dan samen met je eigen vaardigheden mag gebruiken. Een Symbiont heeft geen extra effect als je die (variant) vaardigheid al hebt. Symbionts ‘leven’ van de energie van hun gastlichaam en kosten geen onderhoud.

  • Uitspelen:

Een Symbiont is feite is het een ander levend (buitenaards) wezen wat zich aan je bindt, dus bij physreppen is je eigen creativiteit je enige limiet. Het accepteren en dragen van een Symbiont is een daad van het geloof in Mair, en zien graag dat dit terugkomt in je spel.

>> Geavanceerde prototypes

Zoals de regels hierboven al impliceren is het mogelijk om een Bionic of Symbiont te creëren die een vaardigheid van een specialisatie (niveaus 6-10) simuleert. Dit soort augmentaties zijn bijzonder krachtig, altijd uniek, gemaakt voor de specifieke biologie van de ontvanger en alleen te verkrijgen door goed spel en Research. Dit kan veranderen op basis van de IC situatie, maar dat is iets wat we aan de spelleiding en het verloop van het verhaal laten. Eos is immers een plek waar allerlei interessante dingen gebeuren...