This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Aquila Republiek

De Republiek is een van de twee grote facties binnen het Interplanetair Collectief, en hun geschiedenis gaat terug tot de tijd voor Tebras. Ze worden geleid door een democratisch gekozen president en een regering gestoeld op de klassieke drie-poot van een parlementair systeem met één belangrijke uitzondering: alleen degenen die minimaal vijf jaar hebben gediend in het leger mogen zichzelf Civitas -  staatsburgers - noemen en stemmen in verkiezingen.

 

Dit grondbeginsel heeft er toe geleid dat het leger centraal staat binnen de maatschappij van de Republiek. Naast stemrecht en politieke carrières is het ook onofficieel zo dat hoge posities in het bedrijfsleven alleen zijn weggelegd voor Civitas, zij die hebben gediend. Degenen die er voor kiezen om niet in het leger te gaan staan bekend als het Mulum, en hoewel zij theoretisch gezien dezelfde standaard van leven genieten als alle andere Aquilanen worden ze beschouwd als tweederangs burgers. Dit levert al lange tijd spanningen en onrust op.

 

Aquilanen zijn efficiënt en bureaucratisch ingesteld, twee schijnbare tegenstellingen die gezien de militaire achtergrond van de meeste leidinggevenden goed te verenigen zijn. Complimenten en accolades worden verleend aan hele groepen, afdelingen, secties en bedrijven in plaats van individuen, en er wordt veel nadruk gelegd op het groepsproces van samen tot een oplossing komen met een leidinggevende die uiteindelijk de knoop moet doorhakken. Kleding is veelal simpel en praktisch met als uitzondering uitgaan en feesten, waar Aquilanen zich zeer kleurig en uitbundig kleden als contrast. Omdat hun dagelijks leven over het algemeen geregimenteerd en gedisciplineerd is zijn de Aquila in hun vrije tijd enthousiast beoefenaars van extreme sporten.

 

Wat betreft wetenschap en technologie lopen de Aquilanen in de pas met de andere facties, met name op de gebieden van medische technologie, persoonlijke bescherming, data-opslag en surveillance. Zaken zoals speculeren, beursgangen en obligaties worden gezien als een tijdverdrijf wat mogelijk de Republiek kan schaden, en wordt daarmee door de meesten genegeerd - hierdoor is de Aquilaanse economie stabiel maar gooit zelden hoge ogen. Andere facties zien de Republiek hierdoor vooral als een afzetmarkt in plaats van handelspartner.

 

De Aquilaanse kolonisten op Eos hebben een sterk militair component - de meesten van hen hebben hun Civitas-schap verdient in de Legioenen of dienen nog steeds. Het Interplanetair Collectief heeft de leiding over de Eos missie aanvankelijk aan de Republiek gegeven. Hierdoor heeft Sergeant-Majoor Tiberius Quartus de kolonie in de eerste periode geleid als militair gouverneur ondersteunt door het Conclaaf - vertegenwoordigers uit elke factie. Sinds de overdracht van het Bastion naar een civiele regering worden de Aquila vertegenwoordigt door Decimus Galerius, een gepensioneerde vloot-officier.

 

Regeringsvorm: Parlementaire Democratie

 

Uiterlijk: het militaire contingent draagt hun uniform op de kolonie. Aquilaanse burgers kleden zijn vaak uniform-achtig en praktisch, maar voegen hier de nodige kleur aan toe om het onderscheid te kunnen maken met hun militaire factiegenoten.

 

Achtergrond: veel Aquilanen hebben een militaire achtergrond, maar er zijn ook voldoende leden van die factie die hun militaire carrière vooral hebben gezien als een pad naar burgerschap of nooit in het leger hebben gediend.

 

Factiespecialiteit: de traditionele houding van de Republiek heeft er voor gezorgd dat er een sterk gevoel bestaat van burgerlijke dienstbaarheid. Verder worden burgers geacht voor hun eigen veiligheid te kunnen zorgen onder onverwachte omstandigheden. Ze zijn hierdoor sterk in Gewondenhulp en Bescherming.

 

Factiezwakheid: aangezien veel van de industriële capaciteit van de Aquila primair zonder winstbejag wordt gedraaid in dienst van het leger is algemene economische besef in de Republiek vrij treurig te noemen. Aquilanen zijn zwak in Economie.