This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Veiligheidsregels

We hechten veel waarde aan emotionele veiligheid. Deze regels geven ons allen de mogelijkheid om ruimte en daarmee veiligheid voor onszelf te creëren. Dit kan gebruikt worden om te reageren op de emotionele impact en potentiële triggers te vermijden op een evenement. Zelfs als je de regels niet zelf gebruikt, waarderen we het als je de regels kent zodat je kunt helpen wanneer ze gebruikt worden waar je bij bent. 

  • Look-down: Een speler mag op elk moment ervoor kiezen om uit een scene te stappen door de look-down to te passen. Je past de look-down toe door naar beneden te kijken, je ogen af te schermen en weg te lopen. Geen enkele speler mag worden gestopt of bevraagd noch IC of OC. Er kunnen geen IC repercussies zitten aan weglopen.
  • Banana: “Banana” ons stopwoord. Zodra er iemand “Banana” roept moet iedereen gelijk stoppen met spelen. Indien je dit hoort, help dan gelijk mee om op te lossen wat er opgelost moet worden. Je kunt “Banana” roepen voor alle soorten noodgevallen, zowel fysiek als emotioneel. 
  • Hand-up: Je kunt jezelf op elk moment uit het spel plaatsen. Dit doe je door je rechterhand met de palm naar buiten omhoog te steken boven schouderhoogte. Je gaat op dat moment gelijk OC. Dit kan handig zijn voor verschillende situaties om situaties waar je je niet comfortabel bij voelt voor te zijn, of jezelf uit de situatie te halen. 

Safety Rules

We place a priority on emotional safety. These rules give participants the opportunity to create space for themselves during the course of an event to react to emotional impact and to confront (or avoid) potential triggers. Even if you don't use them yourself, it is important that you are familiar with them so that you recognize them and are able to react correctly when used in your presence.

  • Look-down: A player may at any time choose to opt out of any role-play scene by using the look-down gesture, that is, by shading their eyes with a hand and walking out of the situation. No player will be stopped or questioned when they opt out by using the look-down mechanic.Unless otherwise specified, it is to be assumed that they left OC. There can be no in-character repercussions for having left.
  • Banana: Whenever somebody says “banana”, all role-playing must stop immediately and players who hear the safeword must do whatever the participant needs, if anything, to assist in resolving the situation. “Banana” can be used in situations of emergency – either in physical or psychological emergencies.
  • Hand-up: You can at any time put your right hand up, palm exposed, above shoulder height, to remove yourself from the game to go out of character (OC). This allows you to not be there in game in any way shape or form and is usually used to extract yourself from situations you are not comfortable with.