This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Welkom!

 Hallo allemaal,

 

Dit is het basisboek voor Frontier. Hier in vind je een korte uitleg van de setting, personage-creatie en de basisregels. Dit is alles wat je nodig hebt om een startend personage te bouwen en te spelen op Frontier. Voordat je echter direct het boek in duikt vinden we het belangrijk om aan te geven wat ons idee is voor Frontier en het uitgangspunt voor de regels.

 

Als organisatie vinden we dat het spel centraal staat - alle onderdelen van het evenement staan in dienst van het spel en daarom hebben we de volgende uitgangspunten:

  • Integriteit: ga zorgvuldig om met je personage, je medespelers en iedereen’s spullen. Hoewel rivaliteit tussen personen, groepen en facties een onderdeel van het spel is blijft het een evenement waarbij de grote vijand van buiten komt, en niet vanuit je medespelers.
  • Lekker doorspelen: het evenement is er op gericht om zo veel mogelijk te kunnen uitspelen zonder het spel te onderbreken. Er is ruimte voor de spelers om in beperkte mate onderling te beslissen wat er met een situatie gaat gebeuren: Dan is er geen noodzaak voor spelleiding, calls of regels.
  • Eerlijkheid: we gaan niet naast je staan om bij te houden hoeveel stims je verbruikt hebt en hoeveel granaten je nog over hebt; dit is aan jezelf.
  • Maak er wat moois van: we hebben er bewust voor gekozen om dingen zoals uitspeeltijden voor repareren, bouwen, opereren en genezen grotendeels als advies en leidraad mee te geven. Dit is geen verplichting. We vinden het belangrijker dat het mooi wordt uitgespeeld dan dat de stopwatch erbij gepakt moet worden.
  • Physreps: we zijn altijd gezegend met spelers die een hoop mooie en werkende physreps meenemen, van prachtig gemodde nerfs tot volledig ingame laptops. Dit zien we ook graag, dus ga netjes om met elkaars bezittingen. In principe loont het nooit om dingen IC te stelen. Mochten er omstandigheden zijn dat je dit wel IC doet, zorg dan dat de spelleiding er zo snel mogelijk van afweet en dat de physrep terug gaat naar de speler in kwestie. Zo voorkomen we problemen.