Afdrukken

  

Boek van Mair

 Spelersgids voor de Ekanesh

Versie 2.0, januari 2017

 

Voor deelnemers aan de Eos: Frontier larp.

 

 

“Maïr ziet alles.”

 

Met dank aan Julian, Rik, Rolf en Joep


Welkom!

Voor je zie je de spelersgids van de Ekanesh. Hier kun je alles lezen over de wereld en de beleving van de Ekanesh. Er is gepoogd het zo uit te leggen dat het voor iedereen die deze gids leest het duidelijk is wat ze kunnen verwachten als je een Ekanesh gaat spelen. In deze gids leggen we je uit wat het inhoudt om een goed personage binnen de Ekanesh te kunnen spelen. We bespreken de IC zaken zoals de geschiedenis, het algemene gedachtegoed van deze factie en de rangen die te vinden zijn binnen de samenleving. Er staat ook informatie in over de politieke situatie en de regering van de Ekanesh, maar ook over hoe het leven eruit ziet voor de gemiddelde Ekanesh. Daarnaast geven we ook tips. Bijvoorbeeld over IC namen, kostuums en aankleding en leggen we een aantal zaken uit omtrent het spelsysteem die specifiek gelden voor spelers van de Ekanesh.
Wees je ervan bewust dat de meeste zaken die in deze gids zijn opgenomen richtlijnen zijn. De regels en het spelsysteem buiten beschouwing gelaten kun je deze richtlijnen omvormen tot je eigen idee en kan je je eigen invulling geven aan jouw Ekanesh-personage. We willen de creativiteit van iedereen stimuleren en deze gids kun je daarom gebruiken als inspiratie en leidraad. Denk ook vooral verder dan de suggesties die wij doen, want de mogelijkheden zijn oneindig!
Wel is het zo dat wanneer je je totaal afwijkend gedraagt van wat een doorsnee Ekanesh zou moeten zijn, je er rekening mee moet houden dat je dit IC kunt verklaren. Ook tegenover een Ekanesh Hogepriester die jou misschien eens even aan de tand komt voelen!

 

 

 

Mocht je vragen hebben, mail dan vooral de spelleiding op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., en veel leesplezier!

 


Lexicon

Ecclesiarchy - Kerkelijke orde
Hominum - Bevolking
Ordo Militant - Orde van militaire en rechtshandhavers
Arbitrium - De beslissende laag binnen de politiek van de Ekanesh. Dit is altijd de Matriarch en haar raad van hogepriesters.

Consilium - De adviserende laag binnen de politiek van de Ekanesh, deze laag adviseert het Arbitrium. Kleine beslissingen op regionaal gebied mogen ook door het Consilium genomen worden.

Officium - Dit is de uitvoerende laag binnen de politiek van de Ekanesh. Dit zijn de leiders van een dorp, klein gebied of organisatie.

Tachar- Een religieus gebouw waar de missen en ceremoniën van de Ekanesh gehouden worden.


Ekanesh - Het geloof van Mair

Het geloof van Maïr is een geïnstitutionaliseerd geloof. Dat betekent dat het geloof gebouwen heeft waarin gebeden wordt. Deze tempels worden Tachari genoemd. Op Dzar zijn veel Tachari te vinden. De oudste tachar van de Ekanesh en bevindt zich in Ts’ankapat.  Deze tachar is gebouwd door de eerste Ekanesh in het jaar 44 NT en draagt de naam Deghin. Hij is genoemd naar de gele kleur van de klei waarvan de Tachar van origine mee was opgebouwd. Tegenwoordig is een groot deel vervangen door duurzamer materiaal dat niet zo erg onderhevig is aan het weer en  erosie. De Deghin tachar is ook een plek waar veel mensen naartoe reizen als een soort bedevaartsoord. Het is de meest heilige van allemaal, omdat Maïr zichzelf hier voor het eerst kenbaar maakte aan haar volk. Een tachar doet erg natuurlijk aan. Wat het meest opvalt zijn de planten die vaak te vinden zijn in een tachar. De Deghin tachar is zelfs gebouwd rond een grote eik.

 

Iedereen belijdt het geloof op zijn of haar eigen manier. Er zijn echter een paar uitgangspunten waarna iedereen probeert te leven. Er zijn drie geschriften waarin Siran in het begin alles heeft opgeschreven wat Maïr haar verteld en geleerd heeft. Deze heilige geschriften worden bewaard in de Deghin tachar.  In drie regels zijn de drie geschriften samengevat en ze vormen de leefregels van alle Ekanesh.

1. Maïr’s weg is de ware weg en wij zullen doen wat zij van ons verlangt.

2. Eer de natuur in al haar vormen en beschadig haar niet als er andere manieren zijn.

3. Wees goed voor je medemens en de medemens zal goed voor jou zijn.

Naast deze heilige regels zijn er ook wetten waaraan iedereen zich dient te houden. De wetten zijn gebaseerd op de drie regels en zijn er dan ook sterk mee verweven.  De Wachters zorgen dat men zich aan de wet houdt, de priesters en hogepriesters zorgen dat iedereen leeft volgens de drie regels. De wetten staan verderop in het boek.

 

Wanneer Ekanesh bidden houden zijn hun handpalmen open naar de hemel gericht. Dit is een symbolische manier om aan te geven dat mensen kwetsbaar zijn en zich overgeven en de weg van hun leven toevertrouwen aan de Moeder. Met open handen ontvangen Ekanesh advies, raad en hulp van Maïr.


De samenleving op Dzar

De Ekanesh hebben, in tegenstelling tot de andere facties, maar één planeet in hun bezit. Dit betekent echter niet dat alle Ekanesh ook permanent op deze planeet verblijven. Er zijn verschillende plekken op planeten van andere facties waar de Ekanesh een tempel hebben gebouwd. Zo’n tempel wordt een tachar genoemd. De bekendste is de Blauwe tachar op Accipiter, die na een bomaanslag in 96 NT weer volledig is opgebouwd.  
Dzar is een van de grootste planeten van het bekende universum. Er zijn verschillende klimaten te onderscheiden op Dzar. Het is er rond de evenaar redelijk warm, maar vochtig. Dat zijn ideale omstandigheden voor fauna en flora om te groeien.  
Dzar kent geen grote poolkappen, maar in het uiterste noorden en het uiterste zuiden kan het wel degelijk vriezen. Er is veel water te vinden op Dzar; ongeveer 60% van het oppervlak is water. De belangrijkste stad op Dzar is Ts’ankapat. Ts’ankapat is de hoofdstad waar zich het onderkomen van de Matriarch bevindt, de grootste tempel van Dzar en het grote raadshuis voor belangrijke, mondiale vergaderingen. Hier bevinden zich de oudste gebouwen, maar tevens ook hele moderne in de nieuw opgetrokken wijken.  Ts’ankapat is de stad waar de hele Ekaneshgeschiedenis is begonnen. In een groot natuurgebied midden in de stad waar niets gebouwd mag worden bevindt zich de Schoot van Maïr, bewaakt door de Hoeders.
De tweede grootste stad is Nerov. Deze havenstad staat bekend om de ecologische visserij en handel, maar ook om de vele scholen en universiteiten die hier gevestigd zijn. Veel hoger opgeleiden hebben in Nerov een opleiding gevolgd.  
Het portaal op Dzar bevindt zich op een redelijk afgelegen plaats. Het dichtstbijzijnde dorpje heet Avaz. Dit kleine dorp bevindt zich naast een zandvlakte. Het is nu al merkbaar dat bedrijven zich in de buurt van het portaal willen vestigen. Er is rondom het portaal alle ruimte voor deze bedrijven zonder dat ze de bewoonde wereld verstoren. In een streng bestemmingsplan waarin vooral rekening wordt gehouden met de natuur staan alle eisen waaraan deze bedrijven en hun gebouwen moeten voldoen. Nieuwe wegen en elektrorails worden aangelegd om de bereikbaarheid te vergroten.
Yerkir is het vaste land waar alles begon. Sinds het begin van de Ekanesh hebben meerdere ontdekkers vanuit de ruimte, vanuit de lucht en per boot het gehele land op de kaart gezet en ze begonnen vanuit Yerkir. Hacheli, hoe groot ook, wordt net als alle andere stukken land als eiland gezien.
Op Dzar is één vulkaan te vinden en die heeft men Ker genoemd, omdat het het hoogste punt is op heel Dzar. Op Ker wonen ook nog mensen, aangezien de vulkaan slaapt en verwacht wordt dat hij niet gauw zal uitbarsten.

 


 

Mentaliteit

Ekanesh zijn zeer gedreven en zullen alles doen om Maïr tevreden te stellen. Zij is de moeder die voor hen heeft gezorgd en zij is degene die altijd bij hen zal blijven. De meeste Ekanesh zijn naast dat ze gelovige zijn ook vaak nog iets anders. De meeste Wakers hebben vaak ook nog een baan in de maatschappij naast hun Waker taken. De meeste priesters vervullen nog diplomatieke functies naast hun dagelijkse taken. Het is zo makkelijk voor een Ekanesh om zich in een vreemde situatie een andere rol aan te nemen. Dit komt mede door het feit dat de Ekanesh, in vergelijking met andere facties, weinig leden hebben. Dit zorgt ervoor dat ze zich openstellen voor meerdere taken en functies binnen een maatschappij.

Politiek

De regeringsvorm van de Ekanesh is een Theocratische Matriarchy. Dit houd in dat alles vanuit de Ecclesiarchy wordt beslist. Alle wetten, rechtspraak en economische beslissingen worden vanuit de Priesters en Hogepriester gemaakt. De regeringsvorm ziet er als het volgende uit:

 

Zoals je hierboven kan lezen is de regeringsstructuur opgedeelt in 3 lagen. De eerste laag is het Arbitrium, hier worden alle beslissingen genomen. Dit werkt op een uitzonderlijke manier. Als er een belangrijk onderwerp wordt aangesneden dan gaat de Raad van Hogepriesters bidden naar Mair, door hun gezamenlijke Telepsygica worden hun gebeden doorgesluisd naar de Matriarch. Deze maakt aan de hand van de meningen van de Raad een beslissing. De Matriarch heeft Vetorecht om uiteindelijk alles te beslissen, maar in realiteit laat ze heel veel van haar kleinere beslissingen over aan de Raad. Deze beslissen in samenspraak met de adviseurs, Hoeders en Hogepriesters, wat ze uiteindelijk gaan doorvoeren of niet. Dit is een soort van democratie waarbij de Matriarch die gekozen is door Mair de uiteindelijke keuze maakt. Slimme politicologen binnen de Ekanesh zeggen ook dat je beter naar de Matriarch kan bidden tijdens dit soort beslissingen omdat ze dan duidelijker jouw mening te horen krijgt.

Het Arbitrium vergadert ook zelden, vaak komen de Hogepriesters van de Raad al met een wel geformuleerde mening binnen en wordt er gelijk begonnen met bidden nadat het onderwerp genoemd is. Op deze manier kunnen er makkelijk 20-40 beslissingen per dag genomen worden. Het Consilium, bestaande uit Hogepriesters en Hoeders, geeft advies aan het Arbitrium. De personen die het meeste van het onderwerp afweten waarover beslist moet worden, spreken met de Hogepriesters en Hoeders. Met deze adviezen maken de Hogepriester en/of Hoeders een aanbeveling voor het Arbitrium. Als de beslissingen zijn gemaakt worden deze doorgegeven aan het Officium. Bij het Officium worden de beslissingen van het Arbitrium uitgevoerd en doorgevoerd, dit alles geheel aangepast aan de regio en de lokale omstandigheden.

 

Andere politieke functies

De Ecclesiarchy vervult nog meer politieke functies. Zoals sommige facties burgemeesters of dorpsoudste o.i.d. hebben worden deze functies binnen de Ekanesh vervult door het hoogste lid van de Ecclesiarchy die in dit dorp woont. Hetzelfde geldt voor de regio's en provincies.

Media

De media binnen de Ekanesh samenleving wordt vrijgelaten door de politiek, wel zitten er prominente leden van de politiek binnen de hoofd van de verschillende organisaties die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en verspreiden van al het nieuws en gerelateerde zaken. De media op Dzar is voornamelijk bezig met het nieuws op de planeet zelf, voor nieuws van andere planeten en zonnestelsels wordt vertrouwd op de media van de andere facties.

Industrie & Economie

De meeste industrie is te vinden in het koeler noordelijk gebied genaamd Kanay. Hier staan ook bio-chemische bedrijven en worden nieuwe ecologische oplossingen ontwikkeld. In het Kanay-gebied liggen verschillende steden en dorpen waar veel mensen wonen die ook in de industrie van Kanay werkzaam zijn. De industrie van de Ekanesh draait voornamelijk op de export van hun bio-chemische producten, deze worden door het hele bekende universum verspreid. De Ekanesh maatschappij is in alle opzichten onafhankelijk, dit is zo gegroeid toen de Ekanesh gedurende de periode van 44 NT tot 87 NT zich op de achtergrond moesten houden en geen contact hadden met de andere facties.

Onderzoek & Ontwikkeling

De Ekanesh zetten alles op alles om een zo duurzame samenleving te creëren. Ze gebruiken plantaardige oliën als brandstof, gebruiken alleen maar duurzame energie en zijn voorlopers in het ontwikkelen met producten met een lage carbon-footprint. Alle onderzoeken en ontwikkelingen die de Ekanesh doen worden onder het oog van de Raad gedaan. Op deze manier heeft de Ecclesiarchy genoeg controle op het proces om zo te zorgen dat alles gebeurd met het oog op de samenleving en duurzaamheid.

Wetten & Justitiële Macht

De Ekanesh hebben de drie wetten van Mair:

1. Maïr’s weg is de ware weg en wij zullen doen wat zij van ons verlangt.

2. Eer de natuur in al haar vormen en beschadigd haar niet als er andere manieren zijn.

3. Wees goed voor je medemens en de medemens zal goed voor jou zijn.

En op deze drie wetten zijn de algemene wetten gebaseerd. Denk hierbij aan de wetten die in bijna elke factie gelden.

De justitiële macht van de Ekanesh is de Ecclesiarchy, met als hun uitvoerende macht de Publicae, dit is een tak van de Wakers die zorgen voor de openbare orde. Wel is er een goede rolverdeling binnen de Ekanesh. Dus als binnen een Tempel wordt de taak van uitvoerende macht gedaan door de Wachters, en bij het portaal door de Poorters.


Geschiedenis

44 NT 

Vlak nadat Maïr de eerste Ekanesh naar de planeet haalt, geeft ze hen de opdracht om op deze planeet een samenleving te stichten. De Ekanesh zijn nu nog maar heel klein in aantal, maar met geringe middelen en de grote kennis die zij binnen deze kleine groep hebben, bouwen zij hun eerste nederzetting. Hoewel hun huizen minder modern zijn als ze gewend waren, zijn huizen absoluut niet primitief. Ze bouwen een dorpje van stenen huizen en andere gebouwen. De Ekanesh gebruiken veel natuurlijke materialen die zij op verschillende manieren bewerken en verwerken om hun leven in te richten. Zoveel mogelijk grondstoffen worden gerecycled. Voor vele milieubelastende zaken vinden de Ekanesh een alternatief. Zo gebruiken ze een schone, geconcentreerde olie uit planten die ze verbouwen om hun twee schepen en kleinere mobiele voertuigen aan te drijven die Maïr ook in 44 NT naar de planeet heeft gehaald. De Ekanesh gebruiken zo ook een ingenieus systeem met holle plantaardige buizen waar water doorheen loopt om elektriciteit te vervoeren dat opgewekt wordt door windmolens. De Ekanesh weten dat bepaalde delfstoffen belangrijk zijn voor de samenleving en proberen deze dan ook gelimiteerd en zonder veel schade te delven en ze daarnaast zoveel mogelijk te hergebruiken.

46 – 57 NT 

Zoals Maïr heeft gezegd, zijn de Ekanesh zich gaan voortplanten. Dat heeft tot gevolg dat er tussen 46 en 57 NT een babyboom ontstaat. De geboortecijfers zijn hoog voor deze groep van rond de honderd zestig personen en dat betekent dat het merendeel van de vrouwen nu zorg moet dragen voor een of meerdere kinderen. De ontwikkeling van de kleine maatschappij groeit toch gestaag door. Iedereen zet onder het oog van Maïr zijn of haar schouders eronder om te zorgen dat iedereen in vrede kan leven op deze planeet.

75 NT 

De opbouw is steeds verder gegaan waardoor er in 75 NT een behoorlijke gemeenschap is ontstaan. De kinderen die in de babyboom zijn geboren zijn nu volwassen en de eerste kinderen van de derde generatie zien al het levenslicht.  Het is in dit jaar dat Maïr al haar kinderen laat verzamelen voor de grot met de heilige bron. In hun gedachten horen alle Ekanesh de Moeder tot hen spreken. Ze vertelt hen dat ze goed hebben gewerkt en ze de naam ‘Ekanesh’ waardig zijn. Maar Maïr wil graag dat de Ekanesh zelfstandiger worden en minder afhankelijk van haar zullen zijn. Dit hebben ze nodig omdat ze in de toekomst ook andere planeten zullen gaan bezoeken en ervoor zullen gaan zorgen dat het universum groener wordt. De gemeenschap zoals hij nu is, is een goede basis om groter te worden. Maïr geeft de planeet die de Ekanesh eerder gewoon ‘het huis van Maïr’ noemden een naam: Dzar. Ook verkiest Maïr Siran Mkhitar als de leidster van de Ekanesh. Daarnaast zegt Maïr hen dat zij hen niet langer allemaal persoonlijk, dag in dag uit zal begeleiden. De Ekanesh zullen gebeden aan haar moeten richten om met haar in contact te treden. Velen zijn hier bedroefd onder, net als een kind dat voor het eerst alleen naar school moet en zichzelf moet zien te redden zonder zijn moeder. Maar als troost schenk Maïr hen een kans om zichzelf te laten benoemen tot priester. Dit betekent dat een ingewijde de taak krijgt om Maïr te representeren, maar daarvoor moet men wel eerlijk, oprecht en wijs bevonden worden door Maïr en de nieuwe leidster die men de Matriarch gaat noemen.

76 en 77 NT 

De Ekanesh wennen langzaam aan het feit dat ze Maïrs stem niet langer de hele tijd horen, maar nog steeds voelen ze haar bijzondere aanwezigheid en ze weten dat zij hen niet in de steek heeft gelaten. De Matriarch wordt wel op de oude manier door Maïr begeleid en de Matriarch wordt dan ook met veel respect behandeld. Mensen die Maïr willen steunen en het geloof willen uitdragen laten zich door Siran bij de heilige bron inwijden. Deze mensen krijgen een speciale gave van Maïr toegekend, waarvan zij vindt dat deze bij de nieuwe priester hoort. Het betreft mentale gaven die in verschillende opzichten het leven kunnen vergemakkelijken, waardoor de Ekanesh-samenleving een nieuwe bloeiperiode tegemoet gaat.

79 NT 

Nu de samenleving groter wordt Besluit Siran dat er meer structuur moet komen om het overzichtelijk te houden. Ze voert een systeem in waarbij het volk in verschillende groepen wordt opgedeeld naar gelang hun functie binnen de maatschappij. Daarnaast kiest zij uit de priesters een groep mensen die haar zal adviseren. Siran verkiest vijftien mensen uit en benoemt hen tot Hogepriester. Zij krijgen hun eigen taken en bezigheden.  

80 NT 

De bron, die de Schoot van Maïr wordt genoemd, wordt steeds drukker bezocht door mensen die graag in aanraking willen komen met deze heilige plaats en Maïr heel dicht bij willen voelen. Siran krijgt van Maïr de opdracht om de bron te beschermen, daar het bezoek van veel mensen schadelijk zou kunnen zijn. Daarom stelt Siran een aantal mensen aan die de bron zal bewaken en wordt er de regel ingesteld dat niemand meer de bron zomaar mag bezoeken. Degenen die de bron beschermen zijn zowel Hogepriester als uitstekend getraind Wachter en worden omwille van hun taak Hoeders genoemd. Vanuit het volk klinkt er een protest en er wordt door enkelingen geroepen dat Siran alle macht naar zich toe wil trekken. De Matriarch probeert hieronder rustig te blijven en vertelt het volk dat dit uit opdracht van Maïr is, maar een deel van het volk gelooft haar niet.  Er beginnen demonstraties en hoewel deze vreedzaam verlopen rijst de vraag onder het volk of ze wel zo wijs zijn geweest de afgelopen jaren. Tot nu toe heeft iedereen zonder vragen te stellen gedaan wat de Matriarch hen vroeg, maar de twijfel slaat toe. Husik Jeknovorian wordt het gezicht van de groep die de Matriarch in twijfel trekt. Deze priester van het eerste uur krijgt een groot gevolg en hoopt veel mensen achter zich te krijgen. Hij vertelt de mensen dat Siran een bedriegster is en dat zij het hele volk vanaf het begin al voorliegt.  Samen met een aantal anderen zet hij hele theorieën uiteen waaruit zou moeten blijken dat Siran alles heeft gepland, vanaf het moment dat zij hier op deze planeet zijn.  Hoe kan het namelijk dat zij nu al honderd en drie jaar leeft en er nog altijd uit ziet als zestig? Het enige hiaat in het verhaal is dat hij niet kan verklaren hoe de bemanning van beide schepen naar Dzar zijn getransporteerd. Maar hij stelt dat dit niet weg neemt dat Siran gestraft moet worden voor haar misleidende woorden en daden vanaf 44 NT. Siran zelf probeert deze beschuldigingen in het begin te relativeren en te negeren, maar al gauw vraagt iedereen zich af wat nu de waarheid is. Een Hogepriesteres aan de zijde van Siran neemt het voor haar op. Rena Dzovinar, een nog vrij jonge vrouw van de tweede generatie spreekt met wijsheid en legt een aantal feiten op tafel die Husik Jeknovorian niet kan verklaren. Toch blijven de twee met elkaar in discussie. Wanneer Husik Jeknovorian en Rena Dzovinar met elkaar in debat gaan in een groot gemeenschapshuis, waarbij de beider achterbannen aanwezig zijn en hun woordenwisseling wordt uitgezonden zodat alle Ekanesh het kunnen bekijken, valt ineens iedere Ekanesh stil. Niemand spreekt plots meer een woord, omdat Maïr hen allen weer toespreekt. Het volk heeft haar wel in gebeden horen spreken, maar het is vijf jaar geleden. Zij gebiedt Husik, onder het luisterend oor van iedereen, om in zijn eentje naar de grot te komen. Maïr zorgt ervoor dat er dan ook echt niemand in de grot is en Husik betreedt deze helemaal alleen.  Het volk wordt wat ongerust, niemand durft te gaan kijken wat er gebeurt, want het duurt lang voordat Husik terug keert. Drie dagen later komt hij uit de grot gelopen en lijkt herboren. Hij laat al zijn aanklachten en verwijten voor wat het is en spreekt het volk toe om te zeggen dat Siran al die tijd het beste met het volk voor heeft gehad en dat Maïr zelf hem dit heeft duidelijk gemaakt. Het hele volk staat nu door deze wonderlijke gebeurtenis weer als één man achter de Matriarch.  

87 NT 

De Matriarch kondigt aan dat het tijd is om zichzelf als volk kenbaar te maken naar de andere facties toe. Maïr heeft hen verteld van een virus dat op andere planeten huist en geeft de Ekanesh de opdracht om dit virus te bestrijden. Het is een goede gelegenheid om anderen te tonen dat de Ekanesh alleen goede bedoelingen hebben. De Matriarch en de raad van Hogepriesters stellen een groep priesters en Wachters samen die met het oude Aquilaschip terug gaan naar Accipiter om daar te beginnen met het genezen van mensen. De mentale krachten geschonken door Maïr maken dit mogelijk.  
De relatief jonge groep Ekanesh komt uiteindelijk op Accipiter aan. De Aquila vragen zich af waarom de Ekanesh naar Accipiter toe zijn gekomen, daar zij klaarblijkelijk zelf een nederzetting hebben gesticht en zichzelf geen Aquila meer noemen. De Ekanesh zeggen dat Maïr hen gezonden heeft, om het virus te bestrijden dat de verschillende facties teistert. De Ekanesh weten dat de handel aan banden is gelegd en mensen zwaar te lijden hebben onder het virus. Zij vragen een persoon zich vrijwillig te laten behandelen als bewijs dat de Ekanesh de andere facties kunnen helpen. Een zeer zieke soldaat wordt voor de Ekanesh gebracht. Iedereen aanschouwt op dat moment hoe een man die op sterven na dood is wordt aangeraakt door een Ekanesh priester en zich enkele ogenblikken later weer aanzienlijk beter voelt. Voordat de Aquila geloven dat de soldaat genezen is worden er met spoed een aantal tests afgenomen. Vol verbazing moeten de Aquila artsen en hoogleraren de soldaat genezen verklaren. De Aquilaregering wordt hiervan op de hoogte gesteld en de Ekanesh verblijven een aantal dagen op Accipiter totdat de regering heeft besloten wat te doen. Ze vinden het verdacht dat de Ekanesh ogenschijnlijk op het juiste moment opduiken met een remedie die werkt, nadat er zoveel onderzoek is gedaan naar het virus en niets ertegen blijkt te werken.  
Ze krijgen uiteindelijk toestemming om mensen te genezen.  De Ekanesh willen echter alle facties helpen en niet alleen de Aquila, en vragen in ruil daarvoor respect voor Maïr en diens wegen. Daarnaast eisen zij een nietaanvalsverdrag om ervoor te zorgen dat zijzelf en hun planeet veilig gesteld zijn. Alle facties stemmen hiermee in.

87-89 NT 

De Ekanesh worden in eerste instantie door de Aquila, maar later ook door andere facties geholpen. Er worden stenen uitgedeeld die de Ekanesh met hun mentale gaven hebben bekrachtigd. En hoewel en geruchten rond gaan dat het heel merkwaardig is dat de Ekanesh op het juiste moment zich kenbaar hebben gemaakt, twijfelt niemand over hun vermogens om zieken te genezen en hun speciale gaven om een heleboel andere merkwaardige zaken te verrichten. De Ekanesh vertellen alle mensen van alle facties over Maïr en hun planeet Dzar, die nu nog verborgen wordt gehouden door de Moeder. Velen zijn overtuigd van haar kracht en aanwezigheid, waardoor veel mensen zich bekeren tot het geloof. Vanaf nu komen er twee groepen gelovigen; de gelovigen die in Maïr geloven, maar op hun eigen planeet en bij hun eigen factie blijven en de gelovigen die in Maïr geloven en hun leven willen wijden aan haar en zich aansluiten bij de Ekaneshgemeenschap. Ook wordt er op Accipiter een grote tempel, een tachar, gebouwd voor de Ekanesh en andere gelovigen.

94 - 96 NT

Steeds meer mensen gaan geloven in Maïr en de gemeenschap op Dzar breidt zich uit, omdat een deel van de gelovigen daar wil gaan wonen. Anderzijds zijn er ook Ekanesh priesters voor langere tijd op andere planeten aanwezig om mensen die dat willen te onderwijzen in de wegen van Maïr en om te zorgen dat het universum groener wordt. De groep gelovigen die hun diensten wijdt aan de gemeenschap en Maïr kunnen hiervoor een officiële verklaring voor krijgen en mogen zich Ekanesh noemen. Het geloof van Maïr is nu het grootste en bekendste geloof.  In 96 NT ontploft er een bom in de grootste tachar op Accipiter. Ruim veertig Ekanesh komen om het leven. De Matriarch eist van de Aquila dat de daders gestraft worden. De Aquila krijgen de verdachten te pakken en leveren ze uit aan de Ekanesh die ze naar de grot brengen. Niemand verneemt dan nog wat van deze figuren.  

117 NT 

In de tussenliggende jaren is het rustig in het hele universum. Zo ook bij de Ekanesh. Ze bouwen hun maatschappij verder op en doen nieuwe ecologische uitvindingen waardoor hun gemeenschap en levenswijze de natuur nauwelijks schaadt. Dan, aan het eind van 117 NT wordt het overdag plots duister en iedere Ekanesh voelt dat er iets mis is. Al gauw is iedereen op de hoogte van het feit dat Siran is overleden. De gemeenschap draagt zorg voor een mooie uitvaart, maar is een paar dagen na haar dood nog steeds verward; wie zal hen nu leiden? Drie Hogepriesters stellen zichzelf beschikbaar als nieuwe leider en proberen in de tussentijd de zaken te regelen. De oudere generatie vindt dat ze moeten wachten totdat Maïr een teken geeft voor een nieuwe leidster, maar de jongere generatie, die moderner wil zijn, stelt dat er verkiezingen moeten komen. De jongste generatie kent niet meer de levenswijze zoals deze was voordat de Ekanesh in aanraking kwamen met de andere facties en vindt de traditionele wijze van de Ekanesh ouderwets. De jongeren twijfelen niet aan de macht van Maïr, maar ze zijn van mening dat Maïr al lang iemand had kunnen aanwijzen als nieuwe leider. En dat de oudere generatie zegt dat het een vrouw moet worden, vinden de jongeren onterecht en discriminerend. Er ontstaat een generatiekloof. De jongeren zetten zich af tegen alles wat traditioneel is en laten dit merken door onrust te stoken. Ze zetten gebouwen in brand, blokkeren belangrijke doorgangswegen en saboteren allerhande netwerken, zowel fysiek als digitaal. Aangestuurd door de Hogepriesters zorgen de Wachters er voor dat zaken niet totaal escaleren, maar het blijft duidelijk dat er snel een leider moet komen om de balans in de samenleving terug te brengen. De jongeren blijven bij hun standpunt en zetten zich af tegen de Wachters, waardoor duidelijk wordt, dat er eigenlijk te weinig Wachters zijn om rellen van dergelijke omvang de kop in te drukken.

118 NT 

De rellen zetten zich voort en de maatschappij heeft er onder te lijden. Ingezetenen, priesters en ook jongeren die wel nog de tradities willen behouden gaan ook de straat op om de jongeren in te perken en proberen hen te stoppen. In het voorjaar van 118 NT lijkt het erop dat de rust weer wat begint terug te keren. De jongeren eisen nog steeds verkiezingen, maar de ouderen beginnen steeds meer te begrijpen dat deze situatie een test is van Maïr.  Ze wil hen laten zien dat een volk leiding nodig heeft en dat alle neuzen één kant op moeten staan om een vredelievende en goed functionerende, eensgezinde maatschappij te kunnen vormen. De jongeren geloven hier maar weinig van, maar komen wel met de ouderen tot een overeenkomst dat zij zich rustig zullen houden en zullen staken met de rellen als de ouderen gaan nadenken over een mogelijke leidster die tijdelijk zal regeren totdat Maïr een nieuwe Matriarch kenbaar maakt. Ondertussen begint de maatschappij zich weer te herpakken en worden alle vernielingen gerepareerd en gebouwen opnieuw opgebouwd. Terwijl over een tijdelijke leidster wordt nagedacht staat de activiteit en productiviteit van de gemeenschap op een laag pitje. Omdat de jongeren denken dat de ouderen toch een leidster willen gaan verkiezen houden zij zich op de achtergrond en keert de rust weder. Op de midzomerdag van 118 NT klinkt de stem van Maïr in ieders gedachten. Ze zegt zich te schamen voor de jongere generatie, omdat die aan haar heeft getwijfeld. De jongeren hebben de samenleving geschaad waar de anderen zo hard voor hebben gewerkt en aan hebben gebouwd. Ze is diep teleurgesteld in hen en maakt duidelijk dat hun straf zwaar zal zijn. Het volgende moment zijn de leiders en hoofdfiguren van de jongerengroepen verdwenen. Hiervan schikken veel Ekanesh, maar Maïr zegt hen dat de jongeren hun straf zullen moeten ondergaan op een andere plaats en niet meer welkom zijn op Dzar. Maïr heeft hen ergens anders heen gebracht, maar niemand weet waar. Ook zegt Maïr trots te zijn op de ouderen die vast hielden aan hun geloof en vol van vertrouwen waren. Degenen die zich het meest hebben ingezet om de tradities te behouden en de jongeren te overtuigen dat Maïr een nieuwe Matriarch zal kiezen, zullen later beloond worden, belooft de Moeder. Dan hoort iedereen hoe Maïr Yeva Arushan, een achtentwintigjarige ingezetene, naar de bron roept om daar Maïr te komen aanschouwen en de taak van Matriarch op zich te nemen. Velen zijn verbaasd dat een gewone vrouw zomaar door Maïr wordt uitgekozen, maar wanneer Yeva een dag later in prachtige kledij de grot verlaat juicht het volk haar toe. Er wordt een feest van drie dagen georganiseerd waarbij Yeva een heilige tatoeage gezet krijgt, net als die van Siran.

 

126NT

Het volk is tevreden over de capaciteiten van Yeva, maar zij besluit toch dat het tijd is voor een aantal hervormingen. Ze kiest een nieuwe raad van Hogepriesters die haar zal adviseren. De raad is te klein geworden om de hele samenleving te kunnen representeren die behoorlijk is gegroeid sinds Siran de eerste raad instelde die ze om de zoveel tijd herzag. Yeva stelt een raad in van honderd vijftig  Hogepriesters, dat betekent dat er een heilig feest volgt om de gekozen priesters tot Hogepriester te wijden. Dit gebeurt in de Schoot van Maïr door Yeva zelf.  Daarnaast laat Yeva meer Wachters opleiden om de veiligheid te waarborgen. Ze verdeelt de Wachters in drie verschillende takken, die ook drie verschillende soorten taken krijgen toebedeeld.  


130-163 NT 

Terwijl de andere facties met burgeroorlogen en hervormingen te maken hebben gaat het goed met de Ekanesh. Ze helpen andere facties wel, maar kiezen nooit partij en proberen hen ook gelijkwaardig te behandelen. De Ekanesh vormen een neutrale factor binnen het universum en zo worden ze ook gezien door de andere facties. De Ekanesh vinden zichzelf geen factie, maar eerder een volk, hoewel de anderen hen wel als een factie zien.  Ook wanneer de facties nieuwe gebieden gaan koloniseren helpen de Ekanesh her en der, maar mengen zich niet in politieke zaken en claimen zelf ook geen nieuw gebied. Dzar is de enige echte moederplaneet, maar op sommige planeten krijgen zij wel een plek aangeboden als verblijf om hun geloof te belijden. Hoewel de Ekanesh proberen hun ecologische ideeën over te dragen op de andere facties zijn ze niet van plan zelf een andere planeet te gaan bevolken.

164-172 NT

Wanneer een vreemd ras nieuw gebied van de Aquila aanvalt, stuurt de Matriarch Wachters en priesters om hen bij te staan. De Ekanesh hebben immers vaardigheden die alle andere facties niet bezitten. Hoewel een aantal van hun mentale gaven geschikt zijn om aan te vallen, houden de priesters zich vooral bezig met verdediging en genezing van mensen. Hun hulp wordt zeer gewaardeerd en er worden vele gebeden aan Maïr gericht. De Ekanesh fungeren regelmatig als tussenpersoon voor facties die elkaar niet zo goed liggen, maar nu toch een gezamenlijke vijand bevechten. De oorlog duurt zeven jaar en er worden veel verliezen geleden. Bijna alle Ekanesh die aanwezig of uitgezonden waren zijn gesneuveld.  Als het vreemde ras dan ineens verdwijnt wordt pas echt duidelijk hoeveel schade alle facties hebben geleden. Er volgt een nationale herdenkingsceremonie voor alle Ekanesh die hun leven hebben gegeven voor en in de strijd. De Ekanesh vinden eigenlijk dat de facties over hun onenigheden heen moeten stappen en samen moeten gaan werken, maar ze dragen dit idee nog niet aan. De Matriarch weet dat ze vanzelf tot dit inzicht zullen komen.

173-214 NT 

Terwijl in andere delen van het universum wordt gevochten, houden de Ekanesh zich bezig met het verstevigen en verder uitbouwen van hun eigen gemeenschap. Een aantal Ekanesh merken nu wat Maïr bedoelde met de beloning voor het vertrouwen in haar in 117 en 118 NT. Degenen die zich toen het meest hebben ingezet en het meest vertrouwden op Maïr merken dat zij langer leven dan anderen. Maïr heeft er met haar bovennatuurlijke machten voor gezorgd dat deze Ekanesh allemaal hun honderdste verjaardag mochten vieren. Sommigen werden nog wat ouder dan dat. Allen waren Maïr dankbaar voor de extra tijd die ze van haar mochten ontvangen.
Door de jaren heen heeft de raad van Hogepriesters wel wat wisseling in leden gekend, maar Yeva besluit de raad te vernieuwen in 199 NT. Er komen vooral nieuwe priesters in die tot Hogepriester worden benoemd. Exraadsleden vinden hun plek in de maatschappij als belangrijke figuren die veel van het geloof weten en krijgen nieuwe taken toebedeeld, zoals het inwijden van priesters. Aangezien de maatschappij nog altijd onder het toeziend oog van de Matriarch verder groeit en de Hogepriesters met te weinig zijn om veel nieuwe priesters op te leiden, komt er een nieuw systeem waarbij priesters acolieten kunnen aannemen.

De ingezetenen specialiseren zich ook steeds meer in  verschillende vakgebieden en in het bijzonder hoe zij de natuur kunnen gebruiken zonder het te beschadigen. De Ekanesh groeien uit tot een volwaardige en veelzijdige samenleving.  

215 NT

Als de rust is wedergekeerd in het universum en de Pendzal, Dugo en Aquila een pact met elkaar hebben, besluiten deze drie facties dat ze de hulp van de andere twee groepen ook wel kunnen gebruiken. Er loopt een plan om verder onderzoek te doen naar het buitenaardse ras en de reden van diens aanval. Omdat de Ekanesh beseffen dat dit ook gevaarlijk voor hen zou kunnen zijn, stemt de Matriarch samen met de raad van Hogepriesters in dat de Ekanesh zich aansluiten bij een verdrag tussen de vijf facties.  De vijf facties pakken zich samen en verklaren, ondanks het bloedige verleden van sommigen, dat ze elkaar niet meer zullen aanvallen en dat ze samen zullen werken. De organisatie die ze samen oprichten wordt het Interplanetair Collectief genoemd. De positie van de Ekanesh in het Collectief is anders dan van de anderen. Zij hebben geen grote strijdkracht, maar hebben de facties wel altijd bijgestaan. Ze krijgen een adviserende rol en kunnen optreden als voorzitter en bemiddelaar tijdens de soms wat moeizame samenwerking tussen de facties.

236 NT 

Al een aantal jaren eerder is de technologie ontwikkeld om portalen te bouwen waardoor het reizen een stuk sneller en efficiënter kan verlopen. Voor grote groepen en veel goederen is het nog altijd handiger en goedkoper om een schip te gebruiken, maar voor kleinschaliger en erg belangrijke missies onder de vlag van het Interplanetair Collectief blijkt het portaal ideaal. Alle facties hebben ondertussen op een goed beveiligde plaats op hun thuisplaneet al een portaal geïnstalleerd, behalve de Ekanesh. Na een lang overleg tussen de Matriarch en de Hogepriesters wordt er besloten dat ook de Ekanesh een portaal zullen installeren op Dzar. Op een plaats ver weg van de Schoot van Maïr wordt met behulp van de andere facties het portaal gebouwd in 236 NT. De Matriarch kiest uit de grote groep Wachters een aantal zeer bekwame mensen om de het portaal te bewaken en te controleren wie en wat er in en uit gaat. Deze wachters worden benoemd tot Poorters.

 

238 NT 

Het Interplanetair Collectief blijkt een succes te zijn en de facties helpen elkaar stukken beter dan voorheen. Wanneer het idee wordt geopperd om een plek te zoeken van waaruit ze het buitenaards ras kunnen gaan onderzoeken en zichzelf kunnen verdedigen ertegen, stemmen de Ekanesh meteen in. De Matriarch is zeer duidelijk in het doel van de Ekanesh op deze missie; zorgen dat er zoveel mogelijk ecologisch wordt gebouwd op de nieuwe plek en om alle facties te steunen en te zorgen dat de missie soepel verloopt. De Matriarch vermoed dat er facties zijn die hun eigen agenda hebben en zoveel mogelijk persoonlijk gewin uit deze missie willen halen. Maïr zal de Ekanesh bij deze missie steunen, zoals ze altijd haar volk heeft gesteund.

 

240 NT

Huidige Jaartal


Ecclesiarchy

De Ecclesiarchy is de grootste macht binnen de Ekanesh, alle beslissingen worden gemaakt door de Priesters, Hogepriesters en de Matriarch. Zij beslissen wat er allemaal gebeurt op Dzar en met alle andere Ekanesh verspreid is het heelal.

Taken en Omschrijving

Acoliet

De acolieten zijn de ondersteuners van de priesters. Zij helpen met de missen. Acolieten dragen spullen, zetten ze klaar en mogen zelf een woord preken als dit gepast is. Elke priester heeft zijn eigen acolieten en mag zelf bepalen hoeveel hij er onder zijn hoede neemt. De acolieten leren van de Priester. Sommigen om zelf later Priester te worden, anderen willen Hoeder van de heilige bron worden. Acolieten hebben ook de taak (als onderdeel van hun opleiding) om het geloof te verspreiden en geïnteresseerden in contact te brengen met een priester om op deze manier gelovigen te werven. Acolieten kunnen tot priester worden gewijd door een Hogepriester. Acolieten staan altijd onder een Priester, zoals een leerling onder een leraar.

Ovaat

Een Ovaat is een Acoliet die niet is geschikt voor een leven als priester, maar wel boven Acolieten staan. Ze zijn bijvoorbeeld de hoofd van een Tachar als de Priester er niet is. Mogen kleine beslissingen maken uit de naam van de Priesters. Ze kunnen missen en ceremonies leiden, maar ze mogen geen biecht afnemen. Ook mogen ze geen Acolieten inzweren. Een Ovaat is zelfstandig en mag zonder begeleiding van een priester werken, maar hij valt vaak terug op het advies van een priester.

Priester

Onder de Hogepriesters staan de priesters en kunnen zowel vrouwen als mannen zijn. Zij houden de normale missen en vieringen en vertellen mensen over het geloof. De Priesters werven meestal de nieuwe gelovigen, samen met hun Acolieten en Ovaten. De priesters dragen vaak een amulet met het teken van Maïr of een andere afbeelding van een vrouw.

Hogepriester

Onder de Matriarch staat een redelijk grote groep hogepriesters. Zij zijn degenen die na Yeva het meest van het geloof weten. Een deel van de Hogepriesters vormen samen met de Matriarch de raad die belangrijke beslissingen neemt die het gehele volk aan gaan. Daarnaast zijn er over heel Dzar Hogepriesters verspreid die lokaal beslissingen kunnen maken. Hogepriesters leiden ook de belangrijkste en grootste missen en vieringen. Ook zijn ze bevoegd om Ekanesh in te wijden tot Priester. Hogepriesters kunnen opdrachten uitgeven voor bijvoorbeeld extra vee dat geslacht moet worden voor een feest of onderdelen die nog zijn voor een schip. Deze moeten de ingezetenen dan leveren. De hogepriesters dragen altijd een tatoeage op hun gezicht. Deze werd hen gegeven bij hun inwijding tot hogepriester. Er is maar een persoon die deze heilige tatoeages mag zetten wanneer een priester tot hogepriester wordt ingewijd door de Matriarch. Deze persoon wordt een Djavatsk genoemd en kan zowel een man als een vrouw zijn en heeft altijd twee of drie leerlingen waarvan de beste de opvolger wordt. Bij de inwijding bezoeken de hogepriesters de heilige bron.

Matriarch

Er zijn velen die Maïr dienen. De hoogst geplaatste dienares is de Matriarch. Op dit moment is dat Yeva. Ze is een wijze vrouw met grijs doorschoten haar. Als je haar ziet zou je zeggen dat ze rond de zestig is, maar ze leeft nu bijna 120 jaar. Dit wonder wordt toegeschreven aan de bijzondere krachten van Maïr die Yeva 98 jaar geleden aan wees als nieuwe Matriarch, een half jaar na het overlijden van Siran, de aller eerste Matriarch. Iedereen hoorde de stem van Maïr Yeva verkiezen. Yeva werd door Maïr naar de bron gesommeerd om Maïr te komen aanschouwen. Hierna legde ze tegenover het hele Ekanesh-volk een eed af waarin ze zwoer haar volk te leiden in naam van Maïr. Een groot feest volgde waarbij ze de heilige tatoeage van Matriarch kreeg.

 


 

Rangen binnen de Ecclesiarchy

De rang van de Ecclesiarchy zijn simpel. Ze staan hieronder van hoog naar laag.

Matriarch

Er is maar een Matriarch, haar naam is Yeva Arushan

Hogepriester uit de Raad

De Raad is een verzameling van de slimste en meest wijze hogepriesters, deze Raad wordt door de Matriarch samengesteld. Deze Hogepriesters staan allen op een gelijke rang.

Hogepriester

Elke Hogepriester is natuurlijk even belangrijk, maar een Hogepriester die de baas is over een grote Tachar-gemeenschap, geniet natuurlijk meer aanzien dan een Hogepriester die de baas is over een kleine Tachar-gemeenschap.

Priester

Binnen de Priesters is er een kleine rangverdeling. Zo is zijn er binnen de Priester de volgende rangen, deze zijn weergegeven op volgorde van hoog naar laag.

 

 

Een Priester die de baas is over een grote Tachar-gemeenschap, geniet natuurlijk meer aanzien dan een Priester die de baas is over een kleine Tachar-gemeenschap.

Ovaat

Ovaten zijn allen gelijk, er is geen onderlinge rangorde.

Acoliet

Acolieten zijn allen gelijk, er is geen onderlinge rangorde.


Hominum

De Hominum zijn alle inwoners van Dzar, iedereen die welkom is geheten op de planeet en zich vriend of lid van de Ekanesh mag noemen. De Ekanesh zijn zeer beschermend op hun thuiswereld en zullen allen en iedereen die door het portaal komt, of iedereen die via ruimteschip grondig controleren alvorens ze echt welkom zijn. Als een Ekanesh geen bijzondere functie heeft (zoals bijvoorbeeld: Ordo Militant of Ecclesiarchy), dan staat hij bekend als Hominum. Degenen die hun leven hebben toegewijd aan Maïr krijgen een officieel document waarin dit bevestigd is en zij mogen zich Ekanesh noemen. Ekanesh moeten een vaste woonplaats op Dzar hebben. In de praktijk blijkt dat er ook Ekanesh zijn die voor lange tijd op andere planeten verblijven. Daarnaast zijn er ook mensen die in meer of mindere mate in Maïr geloven, maar zich niet Ekanesh willen noemen en tot deze factie willen behoren. Deze mensen worden vaak Maïranen genoemd.

Ekanesh

Een Ekanesh is iemand die een afstammeling is van een van de eerste crew die op de planeet is geland en toen gezegend zijn met de hulp van Maïr. Een Ekanesh is de verzamelnaam die ook op andere werelden wordt gebruikt voor alle inwoners van Dzar.

Ingezetene

Zij zijn als het ware de onderdanen en gewone mensen die elk beroep of functie kunnen vervullen en de maatschappij draaiende houden. Zij vervullen hun functie of beroep in naam van Maïr en ondersteunen hierdoor alle Ekanesh. Omdat zij een officieel document bezitten waarin ze hebben verklaard hun diensten voor de Ekanesh uit te voeren mogen zij zich Ekanesh noemen. Hogepriesters mogen dit document uitschrijven maar bij wangedrag ook weer innemen. Buiten de opdrachten die ze van hogerhand krijgen leveren ecologische boeren bijvoorbeeld hun producten aan groene fabrieken die weer producten maken voor de Ekanesh. Materialen uit de natuur worden op een schone manier verwerkt zonder veel schade aan te richten. De planeet heeft een natuurlijke rijkdom aan grondstoffen waarvan alle mogelijke gebruiksvoorwerpen worden gemaakt.


Ordo Militant

De Ordo Militant is de gevecht eenheid van de Ekanesh, hoewel ze niet met veel zijn, is er geen strijder binnen het universum zo taakbewust en trouw als een strijder van de Ekanesh. Hun geharde en bijna extremistische houding tegenover alles wat hun geloof maar ook andere Ekanesh bedreigt is opmerkelijk te noemen.

Taken en Omschrijving

Wachter

(1e, 2e, 3e graad)

Een wachter is iemand die een tempel beschermd, ze worden ook wel een Tachar Guards genoemd. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich in de Tachar bevindt die zij beschermen. De Wachters zijn de wet hebbende macht betreffende de toegang en beveiliging van de Tachar die onder hun bescherming staat.

Hoeders

(1e, 2e graad)
Dit zijn Wachters die eerst tot hogepriester zijn opgeleid. Zij worden de Hoeders genoemd. Ook deze groep is klein. Hun taak is de heilige bron te bewaken. Zij zien dit echter niet als taak maar als hun roeping en lotsbestemming. Het is een hoog gerespecteerde functie aangezien Hoeders door de Matriarch persoonlijk worden uitgekozen. Hoeders zijn bereid hun eigen leven op te offeren om de veiligheid van de bron te kunnen waarborgen. Niemand behalve de Hoeders, de Matriarch en de hogepriesters mogen in de buurt van de bron komen en deze aanschouwen. De Matriarch is de enige die het heilige water mag aanraken, anders zal het vervuild worden.

Poorter  

(1e, 2e, 3e, 4e, 5e graad)
Dit is een relatief kleine groep. Dit is de groep uitmuntend getrainde wachters bij de portalen. Zij zorgen ervoor dat er geen kwaadwillende wezens door portalen op Dzar terecht komen. Daarnaast controleren ze wie en wat er door de poort naar buiten gaat.

Waker

(1e, 2e, 3e, 4e, 5e graad)
Binnen de Wakers bestaan verschillende zijtakken. Alle Ekanesh mogen zich vrijwillig aanmelden voor de Wakers. Maar er gaat een strenge en gedisciplineerde training aan vooraf.

Publicae

De eerste tak bewaart de openbare orde en verleent hulp bij brand en ongelukken. Hen zie je vaak tussen de mensen lopen (vergelijkbaar met politie, brandweer en ambulance). Hun taak is orde houden op de planeet zelf en op locaties die volledig onder Maïr vallen.

Exerciti

De tweede tak van de Wakers is de tak die te maken heeft met het bewaren van de vrede, ook op andere planeten. Ze kunnen op missie worden gestuurd en zijn meer defensief en diplomatiek bezig, terwijl ze wel volledig getraind zijn.

Arma

De derde tak zijn de Wakers die de Ecclesiarchy op andere planeten beschermen. Ze zijn opgeleid is het weerstaan van aanvallen, het genezen van degene die ze beschermen en ook het fysiek ingrijpen indien het nodig is.

Rangen binnen de Ordo Militant

Hieronder staan de rangen van de Ordo Militant weergegeven. De hoogste rang staat bovenaan. De vergelijking is eigenlijk anders in de praktijk, want als een Ordo Militant zich in de specialisatie bevindt van een ander lid van de Ordo Militant, dan zal hij naar advies luisteren, onafhankelijk van zijn rang. Helemaal rechts is een kolom waar de Ecclesiarchy staat. binnen deze rangen.

 

 

     

Matriarch

Waker 1e Graad

Poorter 1e Graad

Hoeder 1e Graad

Raad van Hogepriesters

Waker 2e Graad

Poorter 2e Graad

Hoeder 2e Graad

Hogepriester

Waker 3e Graad

Poorter 3e Graad

Wachter 1e Graad

Priester Ductor

Waker 4e Graad

Poorter 4e Graad

Wachter 2e Graad

Priester Fundast

Waker 5e Graad

Poorter 5e Graad

Wachter 3e Graad

Priester Advena

 


De Ekanesh op Eos

Rangen, eenheden en dagelijkse bezigheden

De meeste Ekanesh aanwezig op Eos zijn Priesters en vormen een groep die zich inzet voor alle bewoners op de kolonie, Mairiaan of niet. Op Eos houden de Ekanesh zich bezig met het onder controle houden van alle Telepsychische dreigingen. Iets waar je als Ekanesh van nature tegen wil vechten door je geloof in Mair. Op Eos laten de Ekanesh ook zien dat we klaar staan voor andere en dat we helpen waar we kunnen.

Relaties met andere facties

Dugo

De Ekanesh hebben vooral veel aanhang onder de bevolking van de grote planeten, maar op Eos is dit schaars.. De aristocratische families zijn over het algemeen geen volgelingen van Maïr. De priesters van de Ekanesh hebben wel een vrijgeleide gekregen om hun geloof te verspreiden, onder bepaalde regelgeving. De aristocratische families zijn vooral gelukkig met de rust die het geloof onder hun onderlinge bezorgt.  

De Ekanesh zijn het niet altijd eens met de denk- en handelswijzen van de Dugo. Het is dan ook vreemd dat er geruchten rondgaan dat de top van de Dugo nauwe banden heeft met Dzar.  Ekanesh worden vaak wel door Dugo beschermd en de Ekanesh helpen de Dugo ook, maar zijn nog altijd op hun hoede. Ook op Eos uit dit zich, er is een goede band tussen de Priesters die daar aanwezig zijn en de nobele van de Dugo om zo samen tot een goede samenleving te komen.

 

Aquilla

De grootste tempel buiten Dzar staat op Accipiter. Deze Blauwe tachar wordt druk bezocht, aangezien het geloof van Maïr door de Aquila wordt gezien als de officiële staatsreligie. Bij de Aquila zijn dan ook veel Maïranen te vinden.  
Ekanesh priesters worden vaak gebruikt om te adviseren in conflictsituaties binnen de Aquila. In de rechtbank van de Aquila zijn dan ook Ekanesh priesters aanwezig om hun advies over verschillende zaken te geven. De Ekanesh hebben echter geen plaats in één van de Spatia.  
Op Eos worden de Ekanesh door de Aquila behandeld als gelijken. De Ekanesh genieten bescherming van ze, door de goede relatie tussen deze twee facties. Ekanesh zullen ook altijd klaar staan voor Aquila die hen nodig hebben. De Aquilla zijn goede gelovigen en verdienen onze respect.

 

Pendzal

Vanuit de Pendzalfactie worden de Ekanesh gerespecteerd en mogen zij alle planeten vrij bezoeken. Ekanesh worden vaak gevraagd als adviseur in conflictsituaties. Er zijn clans die het geloof van Maïr accepteren of zelfs aanhangen. Het geloof biedt hen een houvast in de vrij losse Pendel Samenleving. Toch zijn er clans die de Ekanesh niet vertrouwen en hen zien als een handlanger van de Aquila die op een nieuwe manier probeert de Pendzal te controleren.  
De Ekanesh zelf gaan meestal niet in op beschuldigingen van de Pendzal. Ze zien de structuur van de maatschappij van de Pendzal als niet heel erg succesvol en kunnen begrijpen dat de Pendzal daarom zondebokken gaan zoeken om de schuld bij te neerleggen. Om deze reden stellen Ekanesh zich vaak adviserend op, om zo de Pendzal te helpen structuur en orde te brengen. De Penzal op Eos zien soms het nut in van de Priesters en waarderen hun hulp. Er zijn zelfs volgelingen onder de Penzal die aanwezig zijn. Door hun specialisatie van sommige in het medische vak, krijgen de Penzal op Eos alle hulp van de Priesters die ze kunnen missen.

 

Sona

Hoewel de Ekanesh respect hebben voor de Sona, zijn ze niet erg geïnteresseerd in deze factie. Ze staan wel op goede voet met ze, maar ze houden zich verder niet veel bezig met de Sona als factie. Her en der is er een tachar op een Sona-planeet te vinden, maar daar blijft het ook bij.  
De Ekanesh vinden de handelsgeest van de Sona soms te ver doorslaan. Zij zien liever dat niet alles om geld draait, maar juist ook om vrijgevigheid. Toch realiseren de Ekanesh zich dat de Sona hun geld ook in goede zaken hebben geïnvesteerd en daarom blijft de relatie tussen deze twee facties redelijk neutraal. Op Eos zijn de connecties tussen de Sona en de Ekanesh goed, er is wederzijds respect en tussen de Sona op Eos zijn er ook Mairianen tussen de Sona.


Ekanesh personage

Ekanesh en het regelsysteem

Als je besluit een Ekanesh te spelen dan moet je er rekening mee houden dat er een aantal restricties zijn omtrent de keuze in vaardigheden. Daarentegen zijn er ook voordelen die voor andere facties niet beschikbaar zijn.
Het voordeel van een Ekanesh Speler zijn is dat je toegang hebt tot de vaardigheid Telepsychica. Per level betaal je het normale aantal punten. Level 1= 1 punt, level 2= 2 punten, enzovoorts. (waarbij je alle voorgaande levels moet hebben aangekocht)
Voor de vaardigheid Ballistiek betaal je als Ekanesh +4 extra op het eerste niveau. Dus level 1=5 punten.

Kostuum en wapens

Aangezien de Ekanesh veel ecologisch bezig zijn, zullen hun kledingstukken vaak ook van natuurlijke materialen gemaakt zijn. Uiteraard kunnen ook Ekanesh heel modern zijn, maar vaak komen er materialen aan te pas zoals bont, leer, katoen en linnen. Hun kleding is ook niet stijfjes en strak, maar kent veel meer vloeiende vormen en asymmetrie zoals die ook te vinden zijn in de natuur zelf. Ekanesh schuwen niet voor ruwere en grovere materialen. Gezicht tekeningen komen veel voor binnen de Ekanesh. Als je het teken van Maïr wil dragen kun je op de website een voorbeeld hiervan downloaden. Priesters of andere gelovigen in functie dragen vaak gewaden, maar ze zijn vrij in hun keuze op gebied van kleding. Wel is het zo dat zij altijd het symbool van Maïr met zich mee dragen. Dat kan op hun kleding zijn, maar ook in de vorm van een halsketting.
Ekanesh met Telepsychica kunnen vuurwapens gebruiken. Er is alleen in sommige groepen binnen de Ekanesh een sociaal stigma op het gebruik van vuurwapens. Toch zijn er wel degelijk Ekanesh met vuurwapens. Wakers dragen ze bijvoorbeeld vaak bij zich. Er zijn een hoop andere manieren waarop Ekanesh zich bewapenen. Pijl en boog, kruisboog, staven, zwaarden, dolken, werpdolken, bijlen , etc.

Achtergrond

Bij de Ekanesh speelt religie een grote rol. Je personage zal op een of andere manier te maken hebben met het geloof van Maïr. Zoals je al hebt kunnen zien bij de structuur van de maatschappij zijn degenen die de macht hebben ook degenen die het meest te vertellen hebben aangaande het geloof. Iedere speler kan starten als een gewone burger, een ingezetene. Deze kan in principe alles zijn: van slager tot wetenschapper, van arts tot docent aan een universiteit van Nerov. Ook mag je een acoliet, een priester, een Waker, een Wachter, een Ovaat of een Poorter spelen. Deze titels mag je als speler gewoon voeren, maar zorg ervoor dat in je achtergrond geschreven staat hoe je personage tot deze functie is gekomen en speel ook naar je functie.
De Ekanesh zijn veel bezig met het universum groen en zuiver te houden, zowel letterlijk als figuurlijk. Ze proberen mensen ervan bewust te maken dat de natuur en geloof hard nodig is. Daarnaast investeren ze zelf enorm veel in hun ecologische manier van leven. Ze zijn zeer milieubewust en laten hun normen en waarden mee wegen in de adviezen die ze uitbrengen in het Interplanetair Collectief. Dus elke speler heeft in meer of mindere mate iets met de natuur. Je kunt een fervent actievoerder zijn zoals we die kennen van Greenpeace, maar ook een persoon die zelf probeert het milieu te sparen door niet onnodig licht te laten branden of zelf groenten in een tuintje te verbouwen.  

Ekanesh worden ook ietsje ouder dan leden van de andere facties, dit kan 10 tot 20 jaar gemiddeld schelen, en een Ekanesh van rond de 50 of 60 kan er nog steeds uitzien alsof hij 40 is. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat de maatschappij van de Ekanesh, die veel kleiner en hechter is dan de andere factie toch kan blijven groeien en bestaan.
Je planeet van herkomst is in principe altijd Dzar omdat alle Ekanesh een vaste woonplaats op Dzar moeten hebben, willen ze zich Ekanesh mogen noemen. Wel kan het zo zijn dat je voor langere tijd op een andere planeet woont, maar beschrijf in je achtergrond waarom dat zo is. Veel Ekanesh willen op hun eigen planeet blijven, omdat ze zich daarmee verbonden voelen en alles doordrongen is van de aanwezigheid van Maïr. Een voorbeeld van Ekanesh die op andere planeten verblijven zijn priesters die in een buitenlandse tempel Maïr dienen.
Daarnaast is het van belang dat je aangeeft waarom je naar Eos gaat. Let op, de Eos missie wordt georganiseerd door het Interplanetair Collectief, je kunt dus niet op eigen houtje naar Eos. Je zult altijd via het IC naar Eos gaan. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat je familie of iemand van het geloof je heeft gestuurd, of omdat je jezelf hebt opgegeven. Je kunt er ook voor kiezen om de spelleiding je een opdracht mee te geven. Zet dit dan duidelijk in je achtergrond of e-mail ons hierover.


Symbolen en Tekens

Algemeen

Het Symbool van Mair. Dit wordt vaak gedragen door iedereen die zijn loyaliteit wil tonen voor Mair, maar voornamelijk door de Ecclesarchy..

 

 

Ordo Militant

De Ordo Militant dragen hun symbolen vaak in de vorm van een amulet of wapenrok. Ze dragen niet vaak hun rangen op hun mouwen zoals bij de andere facties veel gedaan wordt.

Wachter

Hoeders

Poorter  

Waker

Publicae

Exerciti

Arma

 

 

Rangen en gradaties binnen de Ordo Militant

Als er bepaalde gradaties zijn binnen dan zijn die aangegeven in de vorm van de onderstaande vijf tekens. Deze tekens staan vaak onder het teken van hun functie.

 

Poorter, Hoeder en Waker 1e graad

 

Poorter, Hoeder en Waker 2e graad

 

Poorter en Waker 3e graad, Wachter 1e graad

 

Poorter en Waker 4e graad, Wachter 2e graad

 

Poorter en Waker 5e graad, Wachter 3e graad

 


Appendix I - Ekanesh Jan/Jannie Modaal

Deze appendix zal voor elk evenement toegevoegd worden aan het figurantenboek. Het doel van deze appendix is de figuranten ondersteunen door de standaard Ekanesh te beschrijven.

 

Template

Ordo militant

De strijdende tak van de Ekanesh, geen militairen, maar ordehandhavers/beschermers. Hebben een specifieke taak, andere Ekanesh respecteren je als expert in deze taak.

 

 

Template

<Archetype Titel>

<omschrijving in 2 zinnen>